Aforizam (grč. aphorismos) je kratak oblik jednostavne i duhovito izrečene tvrdnje ili sažete misli, sa svojstvima paradoksa. Među prvima je koristi Hipokrat u svojoj zbirci kratkih medicinskih savjeta - Aphorismoi. Primjer aforizma: Najbolja akcija koja se može poduzeti, jest ne poduzeti ništa.