Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (skr. AZVO) je hrvatsko nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Specijalizirana je ustanova koju je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske radi provođenja stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te obavljanja poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija.[1][2]

Osnutak i pravna podloga uredi

Agencija je osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske dana 15. srpnja 2004. godine i registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 8. ožujka 2005. godine. Poslovi u nadležnosti Agencije propisani su Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011).

Zadaće uredi

Zadaće Agencije su raznovrsne:

I. VANJSKO OSIGURAVANJE KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU - Reakreditacija - Tematsko vrednovanje - Inicijalna akreditacija - Opravdanost javnog financiranja novih studijskih programa javnih sveučilišta - Znanstveni centri izvrsnosti - Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (AUDIT)

II. POTPORA AZVO-a STRATEŠKIM I STRUČNIM TIJELIMA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA - Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj - Vijeće veleučilišta i visokih škola - Matični odbori - Matična povjerenstva - Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju - Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

III. PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME VISOKIH UČILIŠTA U HRVATSKOJ - Središnji prijavni ured

IV. PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA - Nacionalni ENIC/NARIC ured - Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Povezani članci uredi

Izvori uredi

  1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pristupljeno 17. prosinca 2019.)
  2. Narodne novine 123/03 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pristupljeno 17. prosinca 2019.)

Vanjske poveznice uredi