Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (kratica: AZVO) je nacionalno javno tijelo nadležno za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojeg je osnovala Republika Hrvatska po uzoru na slična tijela zemalja Europske unije.

Specijaliziran je ustanova koju uredbom osniva Vlada Republike Hrvatske radi provođenja stručnih poslova pri vrednovanju znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te obavljanja poslova vezanih uz priznavanje diploma i kvalifikacija.[1][2]

Osnivanje i pravna podlogaUredi

Agencija je osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske dana 15. srpnja 2004. godine i registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 8. ožujka 2005. godine. Poslovi u nadležnosti Agencije propisani su Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011).

Misija i vizijaUredi

AZVO promiče važnost osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s ciljem trajnog unapređivanja kvalitete rada visokih učilišta, znanstvenih organizacija i cjelokupna hrvatskoga visokoobrazovnog i znanstvenog sustava te njegove prepoznatljivosti unutar Europskog prostora visokog obrazovanja i znanosti i Europskoga istraživačkog i inovacijskog prostora, uz poticaj održivom razvoju društva.

AZVO će svojim aktivnim sudjelovanjem u oblikovanju trendova i inovativnih praksi u području osiguravanja kvalitete pridonijeti (i trajno pridonositi) pozitivnim promjenama u Europskom prostoru visokog obrazovanja i znanosti.

ZadaćeUredi

Zadaće Agencije su raznovrsne:

I. VANJSKO OSIGURAVANJE KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU - Reakreditacija - Tematsko vrednovanje - Inicijalna akreditacija - Opravdanost javnog financiranja novih studijskih programa javnih sveučilišta - Znanstveni centri izvrsnosti - Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (AUDIT)

II. POTPORA AZVO-a STRATEŠKIM I STRUČNIM TIJELIMA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA - Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj - Vijeće veleučilišta i visokih škola - Matični odbori - Matična povjerenstva - Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju - Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

III. PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME VISOKIH UČILIŠTA U HRVATSKOJ - Središnji prijavni ured

IV. PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA - Nacionalni ENIC/NARIC ured - Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pristupljeno 17. prosinca 2019.)
  2. Narodne novine 123/03 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pristupljeno 17. prosinca 2019.)

Vanjske povezniceUredi

[Agencija za znanost i visoko obrazovanje] - službene stranice