Vlada Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima.

Vladu Republike Hrvatske čine njezin predsjednik (često se naziva i premijer), potpredsjednici i ministri.

Djelokrug Vlade Republike Hrvatske propisan je prije svega Ustavom Republike Hrvatske, a način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu sv. Marka, a vladini Uredi su razmješteni na nekoliko lokacija u gradu.

DjelokrugUredi

Vlada Republike Hrvatske (članak 112. Ustava RH):

 • predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
 • predlaže državni proračun i završni račun,
 • provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
 • donosi uredbe za izvršenje zakona,
 • vodi vanjsku i unutarnju politiku,
 • usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 • brine o gospodarskom razvitku zemlje,
 • usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
 • obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada pored toga, u okvirima svojih ovlasti donosi uredbe, upravne akte i rješenja o imenovanju i razrješenju dužnosnika i državnih službenika. Vlada odlučuje u slučaju sukoba nadležnosti državnih ustanova, daje odgovore na zastupnička pitanja, utvrđuje prijedloge zakona i drugih propisa, daje mišljenje na zakone i druge propise te donosi strategije razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti.

Ustrojstvo VladeUredi

Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri.

Uži kabinetUredi

 
Zgrada Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu

Uži kabinet čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati ministri i drugi članovi Vlade koje odredi predsjednik. Obično se na sjedicu Užeg kabinet pozivaju ministri iz onih resora iz čijeg djelokruga dolaze pitanja koja se raspravljaju na sjednici Užeg kabineta.

Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz njena djelokruga, posebno onima koja se odnose na vitalne interese Republike Hrvatske, na ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te na elementarne nepogode. Sjednice Užeg kabineta nisu javne.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Tako donesene odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Uži kabinet odlučuje većinom glasova svih članova Užeg kabineta. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjednika Vlade.

Ured predsjednika VladeUredi

U Vladi je ustrojen Ured predsjednika.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne, protokolarne i administrativne poslove za potrebe predsjednika.

Glavno tajništvo VladeUredi

Glavnim tajništvom Vlade upravlja tajnik. Trenutno dužnost glavne tajnice Vlade obnaša Andreja Gabrijel. Glavni tajnik Vlade usklađuje rad ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade, pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i u drugim poslovima Vlade. Glavni tajnik ima zamjenika i pomoćnike.

Radna tijela VladeUredi

Radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pitanjima iz djelokruga Vlade, Vlada ovim osniva svoja stalna radna tijela, a posebnim odlukama može osnivati i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

 • Koordinacija za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava,
 • Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje,
 • Koordinacija za pravosuđe i upravu,
 • Koordinacija za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
 • Koordinacija za upravljanje državnom imovinom,
 • Kadrovska komisija,
 • Administrativna komisija.

Uredi Vlade Republike HrvatskeUredi

 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske[1]
 • Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske[2]
 • Središnji državni ured za središnju javnu nabavu[3]
 • Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina[4]
 • Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske[5]
 • Ured za ravnopravnost spolova[6]
 • Ured za udruge[7]
 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju[8]
 • Ured za zakonodavstvo[9]
 • Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava[10]
 • Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama[11]
 • Direkcija za korištenje službenim zrakoplovima[12]
 • Služba za odnose s javnošću[13]
 • Ured za razminiranje[14]

Način rada, odlučivanje i vrste akata Vlade RHUredi

Način radaUredi

Vlada donosi odluke na sjednicama, na kojima su prisutni njezini članovi. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. Sjednice su javne, ali Vlada može odlučiti da o pojedinim pitanjim raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti (tzv. na zatvorenom djelu sjednice).

Sjednice Vlade saziva njezin predsjednik, koji im ujedno i predsjedava (utvrđuje dnevni red, daje riječ prisutnim članovima Vlade, poziva na glasovanje o točkama dnevnog reda i sl.).

OdlučivanjeUredi

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

 • promjenu Ustava Republike Hrvatske,
 • udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,
 • promjenu granica Republike Hrvatske,
 • raspuštanje Hrvatskoga sabora,
 • raspisivanje državnog referenduma,
 • djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske van njenih granica.

Akti VladeUredi

Akti Vlade RH su: uredbe, poslovnik, odluke, zaključci i rješenja. Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom. Pitanje koje se ne uređuju uredbom, rješavaju se odlukom, zaključkom ili rješenjem.

poslovnikom se uređuje ustrojstvo i način rada i odlučivanje Vlade;
odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis;
zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave;
rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Odnos Vlade RH i Hrvatskog saboraUredi

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odlu­ke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Sastav aktualne 14. Vlade Republike HrvatskeUredi

 Podrobniji članak o temi: Četrnaesta Vlada Republike Hrvatske

Predsjednik i potpredsjedniciUredi

Ime Dužnost Mandat
Andrej Plenković predsjednik od 19. listopada 2016.
Davor Božinović potpredsjednik od 19. srpnja 2019.
Zdravko Marić potpredsjednik od 19. srpnja 2019.
Predrag Štromar potpredsjednik od 9. lipnja 2017.

Ministarstva i ministriUredi

Ministarstvo Ministar
Ministarstvo financija Zdravko Marić
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman
Ministarstvo unutarnjih poslova Davor Božinović
Ministarstvo pravosuđa Dražen Bošnjaković
Ministarstvo uprave Ivan Malenica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat
Ministarstvo poljoprivrede Marija Vučković
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić
Ministarstvo turizma Gari Cappelli
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković
Ministarstvo zdravstva Vili Beroš
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak
Ministarstvo hrvatskih branitelja Tomo Medved
Ministarstvo kulture Nina Obuljen Koržinek
Ministarstvo državne imovine Mario Banožić

Povezani članciUredi

Vanjske poveznicaUredi

Mrežno sjedišteUredi

Sestrinski projektiUredi

 U Wikimedijinu spremniku nalazi se još gradiva na temu: Vlada Republike Hrvatske
 Wikizvor ima izvorna djela autora: Autor:Vlada Republike Hrvatske

IzvoriUredi