Ajalet (tur. ayalet od arap. äyālä), nadležno područje valije; oblast, pokrajina, upravna jedinica, provincija, ejalet (Anić-Goldstein), ejalat (Klaić). Oblast u bivšoj Turskoj, kojoj je stajao na čelu jedan činovnik (valija, mutesarif) s titulom paše, zbog čega se zvala i pašaluk; dijelila se na više sandžaka ; poslije 1865. više ejaleta sačinjavalo je jedan vilajet (Vujaklija). "Bosna je za turske uprave najprije bila ajalet, a 1865. god. postala je vilajet" (Škaljić). Godine "1833. postala je Hercegovina samostalan ejalet s vezirom na čelu. God. 1865 od Bosanskog i Hercegovačkog ejaleta formiran je Bosanski vilajet, kome je na čelu stajao valija (guverner)" (ELZ). (jn)

Izvori

uredi
  • Vladimir Anić, Ivo Goldstein: "Rječnik stranih riječi", Zagreb, 2002.
  • Milan Vujaklija: "Leksikon stranih reči i izraza", Beograd, 1991.
  • Bratoljub Klaić: "Rječnik stranih riječi", Zagreb, 1978.
  • Abdulah Škaljić: "Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku", Sarajevo, 1979.
  • Opća enciklopedija JLZ, Zagreb, 1977-1982. (s.v. Bosanski pašaluk)