Aksiomatski sustav

Aksiomatski sustav je sustav stavova, čiji su osnovni elementi:

  • aksiomi
  • pravila na osnovi kojih se mogu vršiti transformacije aksioma i deducirati drugi stavovi
  • deducirani stavovi