Sustav je uređena cjelina. U znanosti je sustav zajednica pojedinih dijelova, koji se organiziraju i održavaju kroz svoju strukturu organizacije, (npr. sustav jednadžbi - traži njihov presjek).

Svaki sustav se sastoji od elemenata (Komponente i podsustava) koji stoje u međusobnim odnosu.

Svaki sustav je podsustav nekog sustava višeg reda to nazivamo hierahija. Sustav je u stanju entropije, ako se u njega ne ulaže nikakva energija.

Osnovne postavke sustava su svrhovitost sustava, izomorfnost sustava, princip ekvifinaliteta, holistički pristup.

Svrhovitost sustava - je kada elementi sustava međusobnim djelovanjem postižu da sustav funkcionira.

Izomorfnost sustava - kada više različitih sustava imaju ista svojstva, takvi sustavi jednako djeluju na vanjska djelovanja.

Princip ekvifinaliteta - kada se funkcija sustava može postići na više različitih načina.

Holistički pristup - kada se elementi sustava promatraju u funkcioniranju sustava, a ne zasebno.

Primjeri za sustave

uredi