Znanost (grč. episteme: razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia, eng. i fr. science, njem. Wissenschaft) organiziran je sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Znanost
Znanost
Znanost, alegorijski prikaz znanosti, rad Ivana Tišova u Hrvatskom institutu za povijest.
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem.

Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je također objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica.

Ciljevi znanosti

uredi

Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice. Ciljevi znanosti ovise o društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu određenog vremena i mjesta. Znanost je često legitimirala društveni poredak i strukture moći, što je često slučaj i danas.

Povijest znanosti

uredi

Znanstvena područja, polja, grane i ogranci

uredi

Podjele znanosti po područjima, poljima, granama i ograncima su brojne. Podjela dana u nastavku zasnovana je na preporuci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).[1]

Prirodne znanosti

uredi

Tehničke znanosti i tehnologija

uredi

Medicinske znanosti

uredi

Poljoprivredne znanosti

uredi

Društvene znanosti

uredi

Umjetničke znanosti

uredi

Humanističke znanosti

uredi

Klasifikacija znanstvenih i umjetničkih područja u Hrvatskoj

uredi

Bibliografija

uredi

Izvori

uredi
  1. http://www.oecd.org/innovation/inno/38235147.pdf
  2. Ivan Supek, Filozofija znanosti i humanizamLiber, Zagreb, 1979. (367 str.); II. izdanje: Školska knjiga, Zagreb, 1995., ISBN 9789530307100; Sadržaj: Od mita do znanosti o kozmosu, Logika, iskustvo i bitak, Transcedentalni mikrokozmos, Filozofija i umjetnost, Etika i povijest, Obzorja humanizma
  3. Srđan Lelas, Tihomir Vukelja, Filozofija znanosti : s izborom tekstova, Školska knjiga, Zagreb, 1996. (122 str.), ISBN 9530204299; Sadržaj: Što je znanost; Lingvistički obrat; Teorija i zbilja; Cjelovitost znanosti; Izabrani tekstovi: William Whewell: "O osnovnim idejama", Carl Gustav Hempel i Paul Oppenheim: "Studije logike objašnjenja", Karl Popper: "Znanost: nagađanja i odbacivanja", Stephen Toulmin: "Uzori prirodnog poretka", Willard Van Orman Quine: "Dvije dogme empiricizma", Thomas Samuel Kuhn: "Logika otkrića ili psihologija istraživanja", Paul Feyerabend: "Razum i praksa", Alan Chalmers: "Znanost i sociologija znanja"
  4. Milan Galović, Uvod u filozofiju znanosti i tehnike : znanosti i tehnika u razdoblju nagovještaja povijesnog obrata, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1997. (219 str.), ISBN 9531640599
  5. Zoran Primorac, Uvod u filozofiju znanosti, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2005. (539 str.); II. izdanje: Sveučilište, Mostar, 2010. (650 str.), ISBN 9789958690778; Sadržaj: Uvod - filozofija znanosti, Znanost i modeli objašnjenja, Empirizam i racionalizam, Filozofija i znanost (jedan primjer), Henri Poincaré i filozofija znanosti, Filozofija L. Wittgensteina, Logički pozitivizam, Znanstvena filozofija H. Reichenbacha, Neki primjeri kritike pozitivističkog programa, Pozitivistička slika znanosti i njena kritika, Kritički racionalizam Karla Poppera, Thomas Kuhn - struktura znanstvenih revolucija, Realizam u filozofiji znanosti, Sociološki obrat, Naturalizam, Filozofija I. Kanta, Jedan drugačiji pristup filozofiji i zannosti - fenomenologija, Dodatak, Izbor tekstova
  6. Anthony O’Hear Uvod u filozofiju znanosti (An introduction to the philosophy of science; preveli Tomislav Bracanović, Matej Sušnik), Hrvatski studiji, Zagreb, 2007. (190 str.), ISBN 9789536682652

Povezani članci

uredi

Vanjske poveznice

uredi
Mrežna mjesta
 
Logotip Wikicitata
Wikicitati imaju zbirke citata o temi Znanost