Ovo je glavno značenje pojma Pravo. Za druga značenja pogledajte Pravo (razdvojba).

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici (pravo u objektivnom smislu). Njima su uređeni životni odnosi među ljudima, ali i odnosi ljudi prema društvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrgavaju.

Pravo u subjektivnom smislu, su prava i obveze koje pojedincu (subjektu prava) daju i nameću propisi objektivnog prava.

Regulacija hrvatskog trgovačkog i građanskog prava počiva na načelu monizma.

Pravna znanost

uredi

Pravna znanost je društvena znanost kojoj su glavni objekti proučavanja država i pravo. Pravna znanost izgradila je sustav koji obuhvaća niz posebnih pravnih znanosti.

Sustav pravne znanosti može se podijeliti u tri osnovne grupe:

  • grupa općeteorijskih pravnih znanosti - u njoj se izučavaju elementi koji su zajednički svim državama i svim pravnim sustavima, bez obzira na povijesno razdoblje, geografski položaj i sl.
  • grupa povijesnopravnih znanosti - proučava razvoj prava kroz povijest
  • grupa pozitivnopravnih znanosti - izučava konkretne pravne sustave koji postoje u sadašnjosti (pozitivnopravni sustavi)

Pravni sustavi

uredi

Sustav prava je skup pravnih normi što postoje u nekoj državi. Naziva se još i pozitivnopravni sustav. Pravni sustav je uređena (sistematizirana) cjelina svih pravnih pravila. Elementi pravnog sustava su sljedeći:

Grane prava

uredi

Crkvena prava i religijska prava

Izvori prava

uredi

U kontinentalnom pravnom krugu (romansko-germanski pravni krug) izvori prava su sljedeći:

Nisu izvori prava, ali mogu služiti kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje prava:

Anglosaksonski pravni sustav (common law) naziva se još i precedentnim pravnim sustavom, jer su sudske odluke (presedani) izvor prava.

U međunarodnom pravu izvori prava su:

  • međunarodni ugovori, odnosno međunarodne konvencije bilo opće ili posebne, koja ustanovljuju pravila, koje izrijekom priznaju države u sporu;
  • međunarodni običaji kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo
  • opća načela prava priznata od civiliziranih naroda
  • kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila - sudske rješidbe te učenja pravnih stručnjaka različitih naroda

Kodifikacija zakona

uredi

Postoje nepisani zakoni, ali takvi su previše arbitrarni, pa svaka država na svijetu posjeduje zakonodavno tijelo čija je glavna funkcija donošenje zakona. U Hrvatskoj se to tijelo zove Hrvatski sabor, a prema engleskoj riječi, takva tijela u drugim državama zovemo parlamentom.

Pravo kao akademska disciplina ili kao zvanje

uredi

Provođenjem zakona se bavi sudska vlast, a ako se netko želi time baviti, potrebno je završiti odgovarajuću visoku školu (u Hrvatskoj Pravni fakultet), te položiti pravosudni ispit. Pored sudske vlasti, zakone provode i tijela državne uprave koja se tijela uređuju propisima o sustavu državne uprave. Tijela državne uprave organizirana su u županijama i Gradu Zagrebu. Njihovo osnovno djelovanje je donošenje prvostupanjskih rješenja u području gospodarstva, ugostiteljstva, turizma, trgovine, rudarstva, poljoprivrede, obrtništva, građenja, socijalne skrbi i drugo.

Vanjske poveznice

uredi
Nedovršeni članak Pravo koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.