Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti živčanog sustava.

Neuroni osobe koja ima epilepsiju.

Ona vodi porijeklo od interne medicine. Krajem 19. stoljeća osnovana je na Medicinskom fakultetu u Parizu prva katedra za neurologiju. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama živčanoga sustva ili poremećajima u njegovom funkcioniranju. Neurologija i psihijatrija se dijelom isprepliću. Predmet proučavanja neurologa su: središnji živčani sustav, (mozak i leđna moždina), kao i njima bliske strukture krvnih žila, perifernih živaca i veza živaca s muskulaturom.

Postoji posebna grana veterinarske neurologije koja se bavi neurologijom životinja.

Nedovršeni članak Neurologija koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.