Ekologija (grc. οἶκος = dom, okućnica; λόγος =nauka, princip) je prirodna znanost koja proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju, te utjecaj tog okoliša na njih. Iako se razvila kao grana biologije, ekologija se, osim onih iz biologije, koristi i saznanjima iz kemije, fizike, matematike, te brojnih drugih prirodnih znanosti.

Ekologija
Ekologija
Termitnjak je kompaktan primjer međudjelovanja žive i nežive prirode.
Znanstveno polje Biologija
Znanstveno područje Prirodne znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Ovaj se pojam često nepravilno koristi pri opisivanju aktivnosti vezanih uz zaštitu prirode. Ekologija nije zaštita prirode, ali se njena saznanja koriste pri zaštiti prirode, kao i saznanja iz drugih prirodnih znanosti i matematike.

Ekologija- proučava uzajamne odnose između živih bića, njihovih zajednica i sredine, kao i odnose među samim živim vrstama.

Pojam ekologije

uredi

Pojam ekologija prvi put je uporabio njemački zoolog Ernst Haeckel koji je pod time smatrao "odnos živih organizama u dva pravca: prema njihovom organskom i neorganskom okolišu".

Područja ekologije

uredi

Ekologija je široko područje koje obuhvaća mnogo poddisciplina. Uobičajena, široka klasifikacija, koja kreće od najniže do najviše razine složenosti, gdje je složenost definirana kao broj članova (entiteta) i procesa unutar sustava koji se proučava, jest sljedeća:

  • bihevioralna ekologija proučava uloge ponašanja u prilagodbama životinje da se prilagodi na svoj okoliš;
  • populacijska ekologija proučava dinamiku populacija određene vrste;
  • biocenologija (ili sinekologija) se usredotočuje na interakcije između vrsta unutar neke biocenoze (životne zajednice);
  • ekologija ekosustava proučava tokove tvari i energije kroz biotičke i abiotičke komponente ekosustava;
  • ekologija sustava je interdisciplinarno polje usredotočeno na proučavanje, razvoj i organizaciju ekoloških sustava iz holističke perspektive;
  • krajobrazna ekologija proučava procese i vezu između mnogo različitih ekosustava nekog područja ili geografski veće površine;
  • evolucijska ekologija proučava ekologiju na način koji se eksplicitno fokusira na evolucijsku povijest vrsta i njihovih interakcija.

Ekologija se također može podijeliti prema području proučavanja, npr. na ekologiju životinja, ekologiju bilja, ekologiju kukaca itd. Još jedna česta metoda podjele je prema proučavanom biomu, npr. na arktičku ekologiju (ili polarnu ekologiju), tropsku ekologiju, pustinjsku ekologiju, itd. Primarna tehnika koja se koristi za proučavanje često se koristi za podjelu discipline u skupine, kao što su kemijska ekologija, genetička ekologija, statistička ekologija, teoretska ekologija i dr. Ova se polja međusobno ne isključuju.

Vidi također

uredi

Izvori

uredi
Bilješke i literatura

Vanjske poveznice

uredi
Mrežna mjesta
 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi ekologija