Ovaj članak je dio serije o:

Zoologija


Grane zoologije

AntrozoologijaApiologija
AraknologijaCetologija
KonkologijaEntomologija
EtologijaHerpetologija
IhtiologijaKriptozoologija
MalakologijaMamalogija
MirmekologijaNeuroetologija
OrnitologijaPlanktologija
PaleozoologijaPrimatologija

Poznati zoolozi

Georges CuvierCharles Darwin
William KirbyCarl Linné
Konrad LorenzThomas Say
Alfred Russel Wallaceviše...

Povijest

Prije Darwina
Poslije Darwina

Zoologija (od grčkog zoon "živo biće") je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem životinja, odnosno, oblikom i građom tijela (morfologija, anatomija), životnim aktivnostima (psihologijom), razvojem i porijeklom (uključujući paleontologiju), nasljednim odlikama (genetikom), odnosom s okolišem (ekologijom), rasprostranjenošću (zoogeografijom) i ponašanjem životinja. Sistematiku životinja pogledaj pod sistematika životinjskog carstva.

Područja rada zoologije uredi

Zoolozi uredi

Zoologijom se kao znanstvenom disciplinom bave zoolozi. Oni mogu svoj znanstveni rad obavljati kako u prirodi ili laboratoriju tako i u muzeju ili u zoološkom vrtu ili u kombinaciji nekih ili svih navedenih oblika rada. Većina zoologa su studirali biologiju. Međutim, zoologijom se danas bave i veterinari i šumari i geografi. Prije nego što su zoologija i botanika postale samostalne znanstvene discipline, zoolozi i biolozi su završavali studij medicine.

Poznati zoolozi uredi