Posebna zoologija

Posebna zoologija se bavi pojedinim vrstama životinjskog svijeta. Za razliku od opće zoologije, posebna se bavi različitošću i razlikama u životinjskom svijetu.

Ona opisuje

Pregled pojedinih grupa životina sadrži sistematika životinjskog carstva.

Razlog postojanja posebne zoologije odnosno posebne botanike je u njihovoj različitosti od ostalih prirodnih znanosti. Dok sve druge prirodne znanosti (u najvećoj mjeri fizika) i dio biologije traže općenito primjenjive zakonitosti, biolozi koji se bave posebnom zoologijom ili botanikom pokušavaju obuhvatiti i opisati raznovrsnost oblika.