Otvori glavni izbornik

Organska kemija je grana kemije koja proučava spojeve ugljika koji čine živi svijet. To je relativno nova znanost jer je počela rasti tek početkom 19. stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 milijuna različitih organskih spojeva. Glavni je razlog tomu sposobnost ugljika da se na različite načine veže u prstenaste i lančaste molekule.

Organska kemija
Organska kemija
Prikaz različitih alotropskih modifikacija ugljika: a) dijamant, b) grafit, c) lonsdaleite, d-f) fulereni (C60, C540, C70), g) amorfni ugljik i h) ugljična nanocjevčica.
Znanstveno polje Kemija
Znanstveno područje Prirodne znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

PovijestUredi

Godine 1828. je njemački kemičar Friedrich Wöhler uspio iz anorganskog spoja dobiti organski spoj mokraćevinu ili ureu. U to doba mislilo se da je to nemoguće jer organski spojevi nastaju samo u živim bićima djelovanjem vis vitalis (žive sile). Do 19. stoljeća ljudi su mislili da je nemoguće sintetizirati organske spojeve u laboratoriju, no 1824. sintetizirana je oksalna kiselina, a par godina kasnije i urea.

Organski spojeviUredi

SvojstvaUredi

Po svojoj strukturi, organski su spojevi uglavnom kovalentne nepolarne molekule. Atomi ugljika su uvijek četverovalentni, a kut između dva (od četiri) vezana atoma je 109.5°. Zbog nepolarne strukture organski se spojevi ne otapaju u vodi, nego u nepolarnim (organskim) otopinama. Tekući su organski spojevi zbog niskih vrelišta hlapljivi i zapaljivi.

PodjelaUredi

Prema strukturiUredi

 • aciklički (alifatski) - atomi ugljika čine lančaste molekule.
  • zasićeni - atomi ugljika su vezani samo jednostrukom kovalentnom vezom.
  • nezasićeni - osim jednostruke, između atoma ugljika postoji i dvostruka i/ili trostruka kovalentna veza.
 • ciklički - atomi ugljika čine prstenaste molekule.
  • karbociklički - prsten je građen samo od atoma ugljika.
   • zasićeni - atomi ugljika su vezani samo jednostrukom kovalentnom vezom.
   • nezasićeni - osim jednostruke, između atoma ugljika postoji i dvostruka kovalentna veza.
   • aromatski - u prstenu su jednostruka i dvostruka kovalentna veza poredane naizmjenično.
  • heterociklički - u prstenu postoje i drugi atomi (koji se nazivaju heteroatomima) osim atoma ugljika (npr. atom kisika, dušika, sumpora...).

Prema funkcionalnim grupamaUredi

Vanjske povezniceUredi