Znanstvena metoda

Znanstvena metoda obuhvaća mnoge tehnike za proučavanje fenomena, pribavljanje novih saznanja, te ispravljanje i dopunjavanje postojećih spoznaja. Zasniva se na:

1. prikupljanju opipljivih, empiričkih i mjerljivih dokaza koji su podožni nekoj logici

2. prikupljanju podataka kroz promatranje i eksperimentiranje

3. formuliranju i testiranju hipoteza

Elementi znanstvene metode uredi

Osnovni elementi znanstvene metode su kombinacije sljedećeg:

1. karakterizacija (promatranja, mjerenja)

2. hipoteza (teoretska i hipotetska objašnjenja promatranja i mjerenja)

3. predviđanja (logična dedukcija na temelju teorija i hipoteza)

4. eksperimentalno potvrđivanje gore navedenog

Gore navedeni koraci se uglavnom preispituju od relevantne publike (drugih znanstvenika iz određenog područja). Posljednji korak se detaljno preispituje u znanostima poput kemije i fizike.

Navedena četiri koraka se mogu raspisati kako slijedi:

1. definiranje problema

2. skupljanje informacija o problemu

3. nastanak hipoteze

4. izvođenje eksperimenta

5. analiziranje rezultata eksperimenta

6. interpretiranje dobivenih rezultata i povlačenje zaključaka koji služe za definiranje nove hipoteze

7. objavljivanje rezultata

8. verifikacija objavljenih rezultata

Koraci 3 do 6 mogu se uzastopno više puta ponavljati.