Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem Zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.

Helmert je definirao geodeziju kao znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem Zemlje, dok novije definicije obuhvaćaju proučavanje Zemljinog gravitacijskog polja, satelitska mjerenja, gibanje polova, i sl.

Osnovna podjela geodezije je na: nižu ili praktičnu i višu ili inženjersku geodeziju. Kratko rečeno, niža geodezija ne uzima u obzir zakrivljenost Zemlje, dok viša geodezija uzima u obzir zakrivljenost Zemlje.

Neke od osnovnih grana geodezije su: katastar, inženjerska geodezija, satelitska geodezija i navigacija, fizikalna geodezija, primijenjena geodezija, geodetska astronomija, kartografija i kartografske projekcije, geoprostorni informacijski sustavi i baze podataka itd.

Najpoznatiji geodet (uz to i matematičar, fizičar) je C. F. Gauss. On je poznat po svojoj projekciji i radio je izmjeru i kartiranje Berlina.

Vidi još uredi