Astronomska jedinica

Astronomska jedinica (hrvatska kratica AJ, međunarodna kratica eng. AU od Astronomical Unit) je mjerna jedinica za duljinu.

Upotrebljava se u astronomiji, te je približno jednaka udaljenosti Zemlje od Sunca.

Trenutno prihvaćena vrijednost je jednaka 149 597 870 691 ± 30 metara (približno 150 milijuna kilometara). Međunarodni ured za utege i mjere predlaže oznaku za astronomsku jedinicu ua[1]

IzvoriUredi