Aktivizam

(Preusmjereno s Aktivist)

Aktivizam (iz lat. activus = „činiti, aktivno“) označava intenzivno zagovaranje ciljeva ili uvjerenja motivirane osobe na različitim područjima društvenog života.

Primjeri aktivizma uredi

Oblici aktivizma mogu biti različiti kao na primjer:

U pogrdnom smislu pojam se rabi za razvoj aktivnosti zbog same aktivnosti, ili djelovanje bez ciljeva ili plana.

Izvori uredi

  1. VIDIK fest (pristupljeno 23. travnja 2017.)