Amonijev nitrat

Amonijev nitrat
Strukturna formula
Model strukture
Ime i oznaka
Sistemsko ime Amonijev nitrat
Molekulska formula NH4NO3
CAS broj 6484-52-2
Svojstva
Molarna masa 80,043 g/mol
Izgled bijeli kristali
Gustoća 1,725 g/L
Talište 169,6 °C
Vrelište oko 210 °C (razgradnja)
Topljivost u vodi 118 g/100 ml (0 °C)
150 g/100 ml (20 °C)
297 g/100 ml (40 °C)
410 g/100 ml (60 °C)
576 g/100 ml (80 °C)
1024 g/100 ml (100 °C)[1]
Podaci o eksplozivnosti
Osjetljivost na udar Vrlo mala
Osjetljivost na trenje Vrlo mala
Eksplozivna brzina 5270 m/s

Amonijev nitrat (NH4NO3, amonijeva salitra, amonit/istoznačnica: amolit) amonijeva je sol dušične kiseline. Dolazi u obliku prozirnih kristala ili bijelog praha. Koristi se u poljoprivredi kao dušikom bogato umjetno gnojivo, kao oksidans u eksplozivima, te za postizanje niskih temperatura.

Kristalne faze uredi

Kristalno uređenje amonijevog nitrata mijenja se u ovisnosti o tlaku i temperaturi. Određene su sljedeće kristalne faze:

Sistem Temperatura (°C) Faza Promjena volumena (%)
- > 169,6 tekuća -
I 169,6 do 125,2 kubična +2,1
II 125,2 do 84,2 tetragonska -1,3
III 84,2 do 32,3 α-rombska +3,6
IV 32,3 do −16,8 β-rombska −2,9
V −16,8 tetragonska -

Dobivanje uredi

Procesi od kojih se sastoji industrijska proizvodnja amonijevog nitrata, iako kemijski jednostavni, tehnološki su prilično izazovni. Kiselinsko-bazna reakcija amonijaka s dušičnom kiselinom daje otopinu amonijevog nitrata:[2]

HNO3(aq) + NH3(g) → NH4NO3(aq)

U industrijskoj proizvodnji ovaj proces se izvodi miješanjem bezvodnog amonijaka i koncentrirane dušične kiseline. Reakcija je burna i vrlo egzotermna. Nakon što je nastala otopina, obično koncentracije od oko 83%, višak vode se otparava i dobiva se otopina amonijevog nitrata koncentracije 95% do 99,9%, ovisno o čistoći. Od dobivene otopine se u tornjevima za raspršivanje rade granule amonijevog nitrata koje su tipičan komercijalni oblik ove kemikalije.
Haberov proces koristi dušik i vodik za proizvodnju amonijaka, dio kojega se može oksidirati u dušičnu kiselinu te s preostalim amonijakom dati amonijev nitrat.
Amonijev nitrat se također može dobiti iz otopina amonijevih i nitratnih soli:

(NH4)2SO4 + 2 NaNO3 → Na2SO4 + 2 NH4NO3
Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 → 2 NH4NO3 + CaSO4

Natrijev sulfat se uklanja snižavanjem temperature smjese - jer je slabije topljiv u vodi od amonijevog nitrata on se taloži i uklanja filtracijom. Kalcijev sulfat je prilično netopljiv, čak i na sobnoj temperaturi.

Izvori uredi