Amplituda je u fizici najveći otklon (elongacija) od srednje vrijednosti veličine kojom se opisuje val ili titranje. Vrijednost se amplitude izražava u istim mjernim jedinica kojima se izražava i vrijednost te fizikalne veličine.

Amplituda prikazane valne funkcije označena je kao y
Ovo je glavno značenje pojma Amplituda. Za druga značenja pogledajte Amplituda (razdvojba).

Kod harmonijskog titranja opisanog jednadžbom:

A je amplituda.

Za mehaničko titranje, valove na žici ili površini vode amplituda se određuje preko pomaka čestice (udaljenosti od ravnotežnog položaja).

Amplituda zvučnog vala ovisi o promjeni tlaka zraka, iako se ponekad uzima i pomak čestica zraka. U praksi se obično koristi logaritam omjera amplitude i referentnog tlaka izražen u decibelima.

Amplituda elektromagnetskog zračenja ovisi o jakosti električnog polja.

Poveznice

uredi