Valna duljina

najmanja udaljenost između dvije čestice koje titraju u fazi

Valna duljina periodičnoga vala je najmanja udaljenost između dvije čestice koje titraju u fazi. Obično se označava grčkim slovom lambda (λ). Jedan puni val ujedno predstavlja i jedan puni titraj čestice, a broj valova koji u sekundi prođu nekim mjestom se naziva frekvencijom tog vala.

Valna duljina λ je najkraća udaljenost između bilo koje dvije točke koje titraju u fazi.

Valna duljina λ je obrnuto proporcionalna frekvenciji f, a izračunava se dijeljenjem brzine kojom se val rasprostire u prostoru ili sredstvu kojim se širi (v) s frekvencijom tog vala (f), odnosno umnoškom brzine s periodom titranja vala T:

Valna duljina λ iskazuje se u metrima (m), brzina zvučnog vala v u metrima u sekundi (m)/(s), a frekvencija f u herzima (Hz).

Za elektromagnetsko zračenje u vakuumu brzina rasprostiranja je brzina svjetlosti c. Specifično za elektromagnetske valove je to što im ne treba medij da bi se širili.

Za zvučne valove, koji su longitudinalni mehanički titraji u elastičnom sredstvu, se brzina rasprostiranja naziva brzina zvuka. Brzina zvuka jako ovisi o sredstvu kojom se zvuk širi.

Nedovršeni članak Valna duljina koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.