Andrija Nikić

hrvatski književnik, teolog, filozof, arhivar i književni kritičar

Andrija Nikić (Ružići, Grude, 1. siječnja 1942.), hrvatski pisac.

Osnovnu školu završio je u Grudama, nižu gimnaziju pohađao u Klobuku i položio malu maturu 1956. Školovanje je nastavio u franjevačkoj gimnaziji u Sinju i Zagrebu. U franjevački red stupio je 17. srpnja 1959. na Visovcu. Ispit zrelosti položio u Visokom 1962. godine, gdje je i započeo studij filozofije i teologije, a nastavio u Sarajevu i završio u Rimu. Povijesne znanosti doktorirao u Rimu 1971. Diplomirao je arhivarstvo i knjižarstvo, te diplomatiku i paleografiju. Počasni doktorat (honoris causa) filzofije i knjižarstva dodijeljen mu je 1989. na Sveučilištu u Missouriju (SAD). Jedan od najplodnijih pisaca-franjevaca: u raznim glasilima objavio je preko 1500 radova iz različitih oblasti, među kojima su i književne kritike, te rasprave o jeziku.

Djela

uredi
 • Godine gladi
 • Fra Radoslav Glavaš
 • Fra Dominik Mandić
 • Fra Matija Divković
 • Specifičnosti u 16. stoljeću
 • Hercegovački katolici od 1683. do 1735.
 • Kulturne prilike od 1823. do 1878.
 • Karitativna djelatnost u 19. stoljeću
 • Franjevačka djelatnost između 1878. i 1892.
 • Pastoralna djelatnost između 1878. i 1892.
 • Hrvatska katolička misija Wuppertal
 • Hrvatska katolička misija Bonn
 • Franjevačka knjižnica
 • Franjevački arhiv
 • Franjevačka kulturna baština
 • Širenje prosvjete do 1943.
 • Stanje na Kosovu
 • Hercegovački franjevački mučenici od 1524. do 1945.
 • Kalvarija Slanoga
 • Blago hercegovačkih franjevačkih samostana
 • Blaškovićev dnevnik iz 1735.
 • Iz povijesti knjižnica u Hercegovini
 • Pet godina karitativnog djelovanja fra Berislava Nikića
 • Treći egzodus stanovništva iz Hercegovine u Zaostroški kraj: I. Povijest egzodusa, II. Zaostroški kraj, III. Izbjeglice i prognanici 92.