Andronik Paleolog (megas domestikos)

Andronik Komnen Paleolog (grč. Ἀνδρόνικος Κομνηνός Παλαιολόγος) (? – 1247.?) bio je grčki plemić, a danas je najpoznatiji po tome što je bio praotac Paleologa.[1] Bio je megas domestikos i guverner-general Makedonije, nasljednik despota Ivana Komnena Duke, a prethodnik Teodora Philesa.

Dodaj infookvir "plemić".
(Primjeri uporabe predloška)

Bio je sin megas douxa Aleksija Paleologa i Irene Komnene te potomak Georgija Paleologa. Imao je brata Mihaela.

Oko 1216. Andronik je oženio Teodoru Anđelinu Paleolog, „veliku plemkinju“ („reliquit Alexius Palaeologus unam filiam“).

Ovo su djeca Teodore i Andronika:

Andronik je imao još jednu suprugu, koja mu je rodila Konstantina, a taj je bio otac carice Smilcene. Moguće je i da je imao konkubinu.

Izvori uredi

  1. THEODORA Palaiologina
  2. Codinus Curopalates
  3. Ephræmius