Anglesit

Anglesit je osnovni sulfatni mineral, PbSO4. Javlja se pri oksidaciji sulfidne rude galenita. Anglezit se javlja kao prizmatični rombični kristal kao zemljasta masa, i izomorfno sa baritom i celestinom. Anglezit je bijelo-sive boje sa blijedo-žutim crtama.

Anglesit