Sulfid (prema lat. sulphur: sumpor) je sol ili ester sumporovodika (H2S), dvočlani (binarni) kemijski spoj sumpora s metalima, metaloidima ili organskim skupinama (R). Među anorganskim sulfidima, u kojima je stupanj oksidacije sumpora –II (sadrže sulfid-ion, S2–), razlikuju se hidrogensulfidi (opća formula MIHS, gdje je MI jednovalentni metal) i neutralni sulfidi (MI2S). U vodi su topljivi samo sulfidi alkalijskih metala. Poznato je oko 600 sulfidnih minerala, od kojih su mnogi sadržani u rudama važnima za dobivanje metala, kao što su olovo (na primjer galenit ili olovni sjajnik, PbS), bakar (halkopirit, CuFeS2), cink (sfalerit, ZnS), živa (cinabarit ili rumenica, HgS), antimon (antimonit, Sb2S3) i drugi. Organski sulfidi mogu biti poluesteri (tioli, R–SH) i neutralni esteri (tioeteri, R–S–R´).[1]

Cinabarit ili rumenica, HgS.
Antimonit.
Galenit ili olovni sjajnik.
Piritni kubni kristali od lapora iz Navajúna, La Rioja, Španjolska (veličina: 95 x 78 mm, 512 grama; glavni kristal: 31 mm na rubu).

Primjeri uredi

Formula Talište (°C) Vrelište (°C) CAS broj
H2S Sumporovodik je bezbojan, vrlo otrovan plin, vonja na trula jaja. Sporedni je proizvod pri dobivanju nafte, prirodnoga plina i koksa, prerađuje se u sumpor ili sumporov dioksid. Poznat je kao reagens u klasičnoj kemijskoj analizi. −85,7 −60,2 7783-06-4
CdS Kadmijev sulfid služi kao fosforescent u televizijskim i radarskim sustavima, a zbog dobrih fotoelektričnih svojstava i u poluvodičkoj elektronici (fotoćelija). 1 750 1306-23-6
CaSx Kalcijev polisulfid (sumporno vapno) tradicionalni je fungicid u vrtlarstvu.
CS2 Ugljikov disulfid je prethodnik organosumpornih spojeva. −111,6 46 75-15-0
PbS Olovni sulfid se koristi u infracrvenim senzorima. 1 114 1314-87-0
MoS2 Molibdenov disulfid, mineral molibdenit, koristi se kao katalizator za uklanjanje sumpora iz fosilnih goriva; također kao kvalitetno mazivo za primjenu na visokim temperaturama i visokim tlakovima. 1317-33-5
Cl–CH2CH2–S–CH2CH2–Cl Iperit, diklordietil-sulfid, je bojni otrov plikavac, osim što uzrokuje stvaranje plikova na koži, on je težak stanični otrov koji oštećuje kapilare. 13–14 217 505-60-2
Ag2S Srebrni sulfid je sastojak nećistoće na površini srebra (korozija). 21548-73-2
Na2S Natrijev sulfid se kao hidrat koristi u proizvodnji natronskog papira i kao prethodnik organosumpornih spojeva. 920 1 180 1313-82-2
ZnS Cinkov sulfid se dobiva iz otopine cinkova sulfata taloženjem topljivim sulfidima. Koristi se kao bijela boja, sâm ili kao sastojak litopona, smjese cinkova sulfida i barijeva sulfata. Kristalizirani cinkov sulfid koji sadrži malo teških metala služi za izradu detektora za ionizirajuće i rendgensko zračenje te za zaslone katodnih cijevi, jer svjetluca djelovanjem toga zračenja, odnosno katodnih zraka. 1185 1314-98-3
C6H4S Polifenilen sulfid je polimer koji se obično naziva "sulfar". 26125-40-6
25212-74-2
SeS2 Selenijev disulfid je antifungalno sredstvo koje se koristi u pripravcima protiv peruti, na primjer Selsun Blue. Prisutnost visoko toksičnog selenija u kozmetičkim proizvodima predstavlja opću opasnost za zdravlje i okoliš. < 100 7488-56-4
FeS2 Pirit je glavni izvor sumpora i njegovih spojeva. Koristi se gotovo isključivo u proizvodnji sumporne kiseline, a samo iznimno i za dobivanje željeza. 600 1317-66-4

Izvori uredi

  1. sulfidi, [1] "Hrvatska enciklopedija", mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, pristupljeno 9. 6. 2020.