Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju.

Postoje dvije vrste katalizatora, homogeni i heterogeni.