Sulfidi su spojevi kovina prijelaznih elemenata i polukovina sa sumporom. Najčešće ih tvore Fe, Cu, Zn, Pb, Sb, Ag, Au, Bi, Co i Ni.

Sulfidi imaju različite rešetke i različita fizikalna svojstva. Većinom nastaju hidrotermalno i sedimentno u redukcijskim uvjetima, a u površinskim su uvjetima nestabilni i oksidiraju, najčešće u sulfate.

Ovoj skupini pripada više od 300 različitih minerala, ali samo se njih 20-ak nalazi u većim količinama.

Sulfosoli uredi

Minerali koji imaju kompleksan anion, a njihov se sastav može prikazati kao kombinacija jednostavnog sulfida i molekule As2S3, Sb2S3 ili Bi2S3. Svi su tipično olovnosivi, pa se zovu i sinjavci.[1]

Najčešći sulfidi uredi

Izvori uredi

  1. Vrkljan, Maja. 1998. Mineralogija : udžbenik za srednje škole. Zrinka Kadrnka Šilhard. Školska knjiga. Zagreb. ISBN 953-0-21302-6. OCLC 440182663