Sulfati su minerali koji sadrže anion (SO4)2-. Nastaju u oksidacijskoj sredini, pri relativno niskim temperaturama, gdje nastaje kompleksni anion (SO4)2-. Taj je anion velik i stabilnost kristalne rešetke moguće je postići njegovim spajanjem s dvovalentnim kationima, od kojih su najpogodniji Mg, Ca, Sr i Ba, te Pb i Cu.

Sulfati koji sadrže manje katione primaju u kristalnu rešetku molekule vode, a vode ima više što je ionski radijus kationa manji. Sulfati koji sadrže veću količinu vode imaju manju gustoću i tvrdoću.

Obično nastaju u evaporitnim uvjetima u kojima slana voda postupno isparava stvarajući sulfate i halide. Sulfati se javljaju i na hidrotermalnim izvorima.

Poznati minerali

uredi