Balinovača

Balinovača je mahala i malo hrvatsko katoličko groblje na osami. Nalazi se na visoravni Morine, tisuću metara sjeverno prema planini Crvnju pošavši od koliba Planinice, ispod visoke glavice u udolini kraj kamenih guvana. Na groblju su pokapani planištari. Groblje je odavno zapušteno. [1]

Mahala Balinovača je podno Visoke glavice[2] (na istoj Planinici). U mahali su nekad bile kuće-kolibe Martića. Na Balinovači je čuvena čatrnja Čajkuša. Tik uz uz Martićevu kuću je bivše središnje groblje za cijelo područje ovoga dijela Morina. Groblje je kružno i ograđeno kamenjem. Na groblju je nekoliko grobova, a dva su najbolje očuvana. Zbog izraslih kamenih lišaja natpisi na polomljenim križevima su nečitljivi.[3][4][5][6][7][8]

IzvoriUredi

  1. Župa Uznesenja BDM - Nevesinje Iz vremena planištarenja 5. lipnja 2010. (pristupljeno 16. lipnja 2017.)
  2. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Visoka glavica (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  3. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Toni Šarac: Tragom planištara iz Donje Hercegovine po Morinama, Sominama..., 1. rujna 2010. (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  4. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Kuće-kolibe Martića na Balinovači (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  5. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Središnje groblje za ovaj dio Morina (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  6. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Groblje kružna oblika (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  7. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Istaknuta dva grobna mjesta (pristupljeno 29. lipnja 2017.)
  8. Župa Uznesenja BDM, Nevesinje Polomljeni križevi (pristupljeno 29. lipnja 2017.)

Vanjske povezniceUredi