Banka je ustanova ili radna organizacija koja posreduje u novčanom prometu i novčanim poslovima. Najčešće se bavi uzimanjem i davanjem kredita (zajmova). Bankarstvo je gospodarska djelatnost koja se bavi posebnim poslovima u vezi s novcem i novčanim vrijednostima, a tako nazivamo i ekonomsku nauku o bankama i njihovu poslovanju.

Banka u Bostonu

Banke su od velike važnosti za svako gospodarstvo. One mogu stvarati, prenositi i upravljati novcem. Također osiguravaju sigurniju alokaciju novčanih fondova od suficitnih prema deficitnim subjektima. Banke su svojim posredstvom u takvim poslovima smanjile troškove vezane za takve transfere.

Stvaranje bankarstva seže daleko u povijest, u vrijeme antike. Međutim, svoj procvat doživljava u srednjem vijeku.

Potrebno je razlikovati središnju banku i ostale banke. Središnja banka je glavna i određuje pravila koja sve ostale banke trebaju poštovati.

Tri najvažnije karakteristike banaka uredi

1. Banka je institucija koja prima novčane depozite od najšire javnosti

2. Najvažniji aktivni posao banaka je odobravanje kredita

3. Banke su institucije platnog prometa

Poveznice uredi

Nedovršeni članak Banka koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.