Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba je jedna od najvažnijih običnih diferencijalnih jednadžbi koju je 1695. proučavao švicarski matematičar Jacob Bernoulli, iako je njezino rješenje prije samog Bernoullija znao znameniti njemački matematičar Gottfried Wilhelm Leibniz.

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba je svaka jednadžba u obliku

,

gdje su poznate realne funkcije, a neki realni broj.[1]

Ako je ili dobivamo običnu linearnu diferencijalnu jednadžbu.

Rješavanje jednadžbe uredi

Dijeljenjem jednadžbe sa   dobivamo   I sada supstitucijom (tj. zamjenom varijabli) pretvaramo je u linearnu diferencijalnu jednadžbu prvoga reda. Naime, stavimo   i sada koristeći pravilo za derivaciju kompozicije dobivamo   te jednadžba konačno prelazi u oblik  .

Izvori uredi