Bezvučni velarni frikativ

Bezvučni velarni frikativ
x
IPA-broj 140
HTML-entitet x
IPA-slika
X-SAMPA x
Kirshenbaum x
Vidi također: Fonetika | Jezikoslovlje | Jezik

Bezvučni velarni frikativ suglasnik je koji postoji u nekim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [x].

Glas postoji u standardnom hrvatskom i u većini dijalekata, ali u nekima je izgubljen; standardni pravopis hrvatskog jezika koristi se simbolom h, (vidjeti slovo h). Izgovor glasa u standardu varira, kod nekih je bliži bezvučnom glotalnom frikativu /h/.

Glas postoji u njemačkom i češkom (zapisuje se dvoslovom ch), ali ne u engleskom jeziku (osim u riječima iz škotskog kao loch).

Karakteristike su: