Bogdan Oreščanin

Bogdan Oreščanin (Perna kod Vrginmosta, 27. listopada 1916.1978.), pravnik, diplomat, sudionik Narodnooslobodilačke borbe, general-pukovnik JNA u rezervi, društveno-politički radnik SFR Jugoslavije i SR Hrvatske i narodni heroj Jugoslavije.

BiografijaUredi

Rođen je 27. listopada 1916. godine u selu Perna kod Vrginmosta. Obitelj mu se preselila u Zagreb, gde je završio osnovnu školu i Realnu gimnaziju. Nakon toga je upisao Pravni fakultet Zagrebačkog sveučilišta. Već u višim razredima gimnazije, Oreščanin se našao u krugu revolucionarnog omladinskog pokreta.

Narodnooslobodilačka borbaUredi

Poslije fašističke okupacije Jugoslavije 1941., vratio se u rodno selo i sudjelovao u pripremama za oružani ustanak na Kordunu. Stupio je u prvu partizansku grupu i postao član Komunističke partije Jugoslavije. Ubrzo je bio postavljen za komandira Prvog partizanskog odreda Perna. Potom je prešao u Štab kordunaškog partizanskog odreda, gdje je bio operativni oficir. U ožujku 1942., bio je imenovan za komandanta Drugog kordunaškog partizanskog odreda. Od rujna je bio komandant Pete hrvatske brigade, a od studenoga načelnik Štaba Prvog hrvatskog korpusa. Posle toga je bio načelnik Operativnog odeljenja Glavnog štaba Hrvatske, a od svibnja 1944. komandant Četvrtog hrvatskog korpusa NOVJ. Tih dana, dobio je čin general-majora NOVJ.

Sudjelovao je u mnogim bitkama po Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji. Bio je vijećnik ZAVNOH-a. Vrhovni komandant Josip Broz Tito ga je, krajem 1944., prekomandovao u Vrhovni štab NOVJ-a. Sudjelovao je u formiranju prvog Generalštaba armije, gde je više godina vršio mnoge visoke dužnosti.