Bonos

Bonos je bio uzurpator na Rajni.

Dodaj "infookvir monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Zajedno sa Prokulom se pobunio protiv Proba, no to mu nije pomoglo. Prob ga je porazio, a nakon poraza, Bonos se objesio. Iza njega je ostala žena i dva sina prema kojima se Prob kasnije vrlo dobro ponašao.