Civili su osobe koje tijekom oružanih sukoba ne pripadaju oružanim snagama ili drugim vojnim postrojbama. Za razliku od vojnika nisu odjeveni u vojne odore.

Ova razlika je važna u vrijeme rata, jer prema odredbama Ženevske konvencije i Haškom pravilniku tijekom tijekom oružanog sukoba stupaju na snagu posebna pravila za zaštitu civila.

Kako bi bilo moguće razlikovati civila i vojnika, zabranjeno je civilima sudjelovati u sukobu.

Ako civili sudjeluju u sukobu postaju partizanima koji također mogu odgovarati i biti biti osuđeni za počinjene ratne zločine.

Iznimka je prema Haaškom pravilniku, primjerice, pravo na samoobranu.