Crkva Uznesenja Marijina u Gatima

Crkva sv. Uznesenja Marijina (Gospa od Smova) je rimokatolička crkva u Gatima, grad Omiš.[1]

Dodaj infookvir "vjerski objekt".
(Primjeri uporabe predloška)

Crkva Gospe od Smova smjestila se u zapadnom dijelu Gata na manjoj šumovitoj uzvisini iznad potoka Smovo. Radi se o jednobrodnoj longitudinalnoj građevini s polukružnom apsidom na istoku i nadsvođenim trijemom na zapadnom pročelju. Glavno pročelje građeno je pravilnim kamenim blokovima klesancima a ostala pročelja građena su od priklesanih lomljenaca. Unutrašnjost je nadsvođena prelomljenim svodom. Krov je dvostrešni, prekriven kamenim pločama. Iznad glavnog pročelja je ukrašena preslica s jednim zvonom. U crkvi je sačuvan jednostavni kameni oltar s Gospinim kipom. Ispred crkve je stara kamena barokna menza iz župne crkve sv. Ciprijana sa središnjim prikazom Duha Svetoga, sv. Luke i sv. Ciprijana. Crkva je lijepi primjer jednostavne sakralne građevine koja pripada jednom od starih podmosorskih zaselaka uz rub plodnih polja.[1]

Zaštita

uredi

Pod oznakom Z-6399 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "sakralna graditeljska baština".[1]

Izvori

uredi
  1. a b c Crkva Uznesenja Marijina (Gospa od Smova) Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 23. svibnja 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.