Predložak:Infookvir vjerski objekt

Infookvir vjerski objekt
Prijašnja imena {{{prijašnja_imena}}}
Lokacija {{{lokacija}}}
Država Hrvatska
Koordinate -
Arhitekt {{{arhitekt}}}
Cijena izgradnje {{{cijena_izgradnje}}}
Dao sagraditi {{{dao sagraditi}}}
Godine izgradnje {{{godine izgradnje}}}
Godina završetka {{{godina završetka}}}
Renoviran {{{renoviran}}}
Srušen {{{srušen}}}
Religija {{{religija}}}
Patron {{{patron}}}
Fasada {{{fasada}}}
Arhitektonski stil {{{arhitektonski stil}}}
Materijal {{{materijal}}}
Dimenzije {{{dimenzije}}}
Duljina {{{duljina}}}
Širina {{{širina}}}
Visina {{{visina}}}