Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja u Cigleni

Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja u Cigleni župna je rimokatolička crkva u selu Cigleni u blizini Bjelovara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja u Cigleni
Lokacija Ciglena
Godine izgradnje 19. stoljeće
Religija rimokatoličanstvo
Patron sveti Šimun i sveti Juda Tadej
Arhitektonski stil kasni barok, klasicizam

Pravilno je orijentirana zidana crkva pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem kojemu je s južne strane prigrađena prizemna sakristija. Zvonik, u središnjoj osi pročelja s vitkom lukovicom, dominantan je element seoskog krajolika. Godine 1789. osnovana je župa sa sjedištem u Cigleni, a izgradnja nove crkve započela je 1832. godine.[1]

Crkva je posvećena apostolima svetom Šimun i Judi Tadeju. U crkvi se ističu orgulje iz prve polovice 19. stoljeća te slike sv. Ivana Nepomuka i sv. Franje Saleškog. Crkva je u procesu vanjske i unutrašnje obnove.

Zaštita

uredi

Pod oznakom P-6093 vodi se kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravnog statusa preventivno zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "sakralna građevina".

Izvori

uredi