Dan hrvatske knjige

Dan hrvatske knjige obilježava se 22. travnja (dan prije svjetskog dana knjige) u spomen na Marka Marulića koji je toga datuma 1501. godine dovršio Juditu. Marulićev je ep, kao prvo veliko autorsko djelo objavljeno na hrvatskom jeziku (do tada je pisao na latinskom), pomoglo stvaranju hrvatskog nacionalnog identiteta i hrvatske kulturne baštine. Dan hrvatske knjige je proglašen 1996. godine, odlukom Sabora Republike Hrvatske.[1][2]


Nagrade na Dan hrvatske knjigeUredi

Na isti dan 1900. godine, utemeljeno je Društvo hrvatskih književnika, koje od 1997. godine dodjeljuje 3 godišnje nagrade Dana hrvatske knjige, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske:

  • "Judita" – za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini,
  • "Davidias" – za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu, odnosno, studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini
  • "Slavić" – za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac.[3][4]

2020.Uredi

JUDITA - pok. akademik Marko Samardžija za knjigu Hrvatska leksikografija. Od početaka do kraja XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2019.

DAVIDIAS - Leszek Małczak za knjigu Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (Alfa, Zagreb, 2019.).

SLAVIĆ - Luiza Bouharaoua za knjigu Jesmo li to bili mi (Jesenski i Turk, Zagreb, 2019.).

2019.Uredi

JUDITA - Josip Bratulić za knjigu Svetost i čovječnost (Književni krug Split, 2018.)

DAVIDIAS - "Most / The Bridge" 1-2/ 2018. (Zagreb, DHK, 2018.)

SLAVIĆ - Monika Herceg za zbirku poezije Početne koordinate (SKUD "Ivan Goran Kovačić, 2018.)

2018.Uredi

JUDITA -   Drago Šimundža za knjigu Marko Marulić, pjesnik i didaktičar.

DAVIDIAS - nije dodjeljena

SLAVIĆ - Luki Vukušiću za zbirku priča Vatra u snijegu

2017.Uredi

JUDITA -  Irena Bratičević za knjigu Via veritas/Put vrline. Epigramski opus Rajmunda Kunića' (Sv. 2)

DAVIDIAS -  Borisu Periću za prijevod zbirke pjesama Miroslava Krleže Balade Petrice Kerempuha na njemački jezik s naslovom Miroslav Krleža: Die Balladen des Petrica Kerempuh

SLAVIĆ - Kristini Gavran za knjigu kratkih priča Kiša u Indiji, ljeto u Berlinu

2016.Uredi

JUDITA -  Darko Novaković za knjigu U KRILU VILE LATINKE. RASPRAVE O HRVATSKOM HUMANIZMU, Ex libris, Zagreb, 2015.

DAVIDIAS -  Renate Lachmann LACHMANN za knjigu OD LJUBAVI DO NOSTALGIJE. OGLEDI O HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Matica hrvatska, Zagreb, 2015.

SLAVIĆ- Tanja Belobrajdić za roman CRNI KAPUT Gradska knjižnica Vukovar, 2015.

2015.Uredi

JUDITA – Marijana Tomić za knjigu  HRVATSKOGLAGOLJSKI BREVIJARI NA RAZMEĐU RUKOPISNE I TISKANE TRADICIJE, Zagreb, Naklada Ljevak, 2014.

DAVIDIAS – Jugoslav Gospodnetić (postumno) za izbor i prijevod  A. G. MATOŠ: LA ROSE MYSTÉRIUSE: 49 poèmes – TAJANSTVENA RUŽA: 49 pjesama, Ottawa – Canada, Dominis Publishing, 2014.

SLAVIĆ – Goran Gatalica za knjigu pjesama KRUCIJALNI TEST, Daruvar, Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 2014.

2014.Uredi

JUDITA – Stipe Botica za knjigu POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI, Zagreb, Školska knjiga, 2013

DAVIDIAS - Franz Posset za knjigu MARCUS MARULUS AND THE BIBLIA LATINA OF 1489, An Approach to his Biblical Hermeneutich, Köln, Böhlau Verlag Weimar Wien, 2013.

SLAVIĆ - Karmela Špoljarić za knjigu NIJE OVO TWIN PEAKS, Zagreb, AGM, 2013.

2013.Uredi

JUDITA -  Josip Lisac za knjigu DVIJE STRANE MEDALJE (dijalektoški i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku), Split, Književni krug Split, 2012.

SLAVIĆ - Tamara Bakran za knjigu pjesama MJESEČEVO CVIJEĆE, Zagreb - Hrvatska Kostajnica, Meandarmedia & Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić, 2012.

2012.Uredi

JUDITA - Stipe Botica za knjigu "BIBLIJA I HRVATSKA "TRADICIJSKA KULTURA, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

DAVIDIAS – Vladimir Bubrin i Vinko Grubišić za antologije "CROATIAN RENAISSANCE POETRY i CROATIAN RENAISSANCE PLAYS", “Jurnal of Croatian Studies” XLIV-XLVI (2004-2005) i XLVII (2006), Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc. New York, 2011.

SLAVIĆ – Ankica Tomić za roman "NAROČITO LJETI", V.B.Z., Zagreb, 2011.

2011.Uredi

JUDITA - Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot za knjigu"HRVATSKO SREDNJOVJEKOVNO PJESNIŠTVO": Pjesme, plačevi i prikazanjana starohrvatskom jeziku;  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.

DAVIDIAS - István Lőkös za knjigu  "PRISTUPI GJALSKOM" ; Maticahrvatska, Zagreb, 2010.

SLAVIĆ -  Tanja Mravak za knjigu "MORAMO RAZGOVARATI"; Algoritam, Zagreb, 2010.

2010.Uredi

JUDITA  - Leo Rafolt  za knjigu „Drugo lice drugosti“, Disput d.o.o., Zagreb, 2009.

DAVIDIAS - Rosanna Morabito i Suzana Glavaš za prijevod na talijanski jezik  i studiju o hrvatskoj književnoj baštini Marino Darsa Raguseo L'AVARO (Marin Držić „Skup“), Argo s.c.r.l., Lecce, 2009.

SLAVIĆ  - Stjep Martinović  za knjigu proze  „Oči svete Lucije“ ,V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2009.

2009.Uredi

JUDITA – Radoslav Katičić za knjigu „Božanski boj; Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine“, Ibis grafika&Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga&Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb/Mošćenička Draga, 2008.

DAVIDIAS – Matica makedonska za objavljivanje knjige prijevoda na makedonski jezik „Marin Držić: Komedii i pastorali“, Skopje, 2008.

SLAVIĆ – Hrvoje Tutek za zbirku pjesama „Cirkular“, Naklada Aora, Zagreb, 2008.

2008.Uredi

JUDITA – Milovan Tatarin za knjigu “Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske:Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća”, Zagreb, Disput, 2007.

DAVIDIAS – Lőkös István  za knjigu Marko Marulić: “Zsuzsánna Jeruzslálem városálem vának panasza Imádság a török ellen”, (prijevod Marulićev djela “Suzana”, “Tuženje grada Hjerozolima” i “Molitva suprotiva Turkom” na mađarski jezik),  Eötvös József Könykiadó, Budapest, 2007.

SLAVIĆ – Nada Gašić za knjigu “Mirna ulica, drvored”, Zagreb, Algoritam, 2007.

2007.Uredi

JUDITA - IVAN J. BOŠKOVIĆ: za knjigu ORJUNA – IDEOLOGIJA I KNJIŽEVNOST (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.)

DAVIDIAS – LJILJANA AVIROVIĆ: za studiju o hrvatskim prijevodima Danteove Božanstvene komedije u knjizi LA DIVINA TRADUZIONE. Tradurre in croato dall' italiano, (HEFTI-Centro Studio Croato-Italiani - Ruggero Boscovich- Università degli studi di Trieste, Milano-Zagreb, 2006.)

SLAVIĆ – YVES-ALEXANDRE TRIPKOVIĆ: za knjigu HERMESOV POUČAK, (Zigo, Rijeka, 2006.)

2006.Uredi

JUDITA – NIKICA KOLUMBIĆ: „POTICAJI i NADAHNUĆA“ – Studije i eseji iz starije hrvatske književnosti, Zagreb, Dom i svijet, 2005.

DAVIDIAS – RUGGERO CATTANEO: za talijanski prijevod i izdanje djela Dubravko Jelčić: STORIA DELLA LETTERATURA CROATA, Milano, Guèpard Noir Edizioni, 2005.

SLAVIĆ – SVJETLAN LACKO VIDULIĆ: za knjigu MUKE MIKULINE, Zagreb, AGM, 2005.

2005.Uredi

JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ: „Vila Lovorka“, Split, Književni krug, 2004.

DAVIDIAS – SILVIO FERRARI: za prijevod na talijanski jezik knjige Ive Fangeša L'“elegia veneziana“ di Kranjčević, Il crollo del Campanele, 1902, Edizioni San Marco dei Giustiniani iz Genove, 2004.

SLAVIĆ – SUZANA ABSPOEL ĐOĐO: za knjigu „SNAJPERIST“, Zagreb, Meandar, 2004.

2004.Uredi

JUDITA – DUNJA FALIŠEVAC: “Kalioptin vrt II” – Studije o poetičnosti i ideološkim aspektima hrvatske epike; Split, Književni krug, 2003.

DAVIDIAS – VANDA MIKŠIĆ: “POINTS D’EXCLAMATION” (prijevod antologije suvremenog hrvatskog pjesništva “USKLIČNICI” Tonka Maroevića na francuski jezik); Pariz, Nakladnik Caractères, 2003.

SLAVIĆ – SLAĐANA BUKOVAC za roman “Putnici”; Zagreb, Meandar, 2003.

2003.Uredi

JUDITA – NIKOLA BATUŠIĆ: Starija kajkavska drama”, Zagreb, Disput, 2002.

DAVIDIAS – FRANCISCO JAVIER JUEZ GÁLVEZ, za monografski broj časopisa “Studia Croatica”, (revista de estudios políticos y culturales), posvećen Marku Maruliću, Buenos Aires, XLIII, (2002), br. 145 (142 str.)

SLAVIĆ – FRANC ROTTER: “Croatia liberata” Eisenstadt/Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 2002.

2002.Uredi

JUDITA – MILAN MOGUŠ: “Rječnik Marulićeve Judite”, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2001.

DAVIDIAS – LUCIANA BORSETTO: za prijevod Marulićeve “Judite” na talijanski jezik, Milano,Hefti, 2001.

SLAVIĆ – GORDAN NUHANOVIĆ: “Liga za opstanak”, Zagreb, Pop & Pop, 2001.

2001.Uredi

JUDITA – Šime Jurić: “Iz muzeja hrvatske knjige”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.

DAVIDIAS – KRYSTYNA PIENIĄŻEK: “Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.

SLAVIĆ – Igor Štiks: “Dvorac u Romagni”, Zagreb, Durieux, 2000.

2000.Uredi

JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ: “Marko Marulić Marul”; Zagreb, Split, Erasmus Naklada, Zagreb/Književni krug Split-Marulinaum, Split/Zavod za nanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999.

DAVIDIAS – FEDORA FERLUGA-PETRONIO: “Grčko-latinski izvori u Junija Palmotića”, Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, 1999.

SLAVIĆ – DRAŽEN STOJČIĆ: “Zabranjeno područje”, Osijek, Svjetla grada, 1999.

1999.Uredi

JUDITA – RADOSLAV KATIČIĆ: “Litterarum studia”; Zagreb, Matica hrvatska, 1998.

DAVIDIAS – JOANNA RAPACKA: “Zaljubljeni u vilu”; Split, Književni krug Split, 1998.

SLAVIĆ – ANA BRNARDIĆ: “Pisaljka nekog mudraca”; Zagreb, SKUD “Ivan Goran Kovačić”, 1998.

1998.Uredi

JUDITA – BRANIMIR GLAVIČIĆ: “Marulićev latinski rječnik”;Split, Književni krug Split, 1997.

DAVIDIAS – JáN JANKOVIČ: “Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I.”; Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 1997.

SLAVIĆ – ROMEO MIHALJEVIĆ: ”Anđeoska konverzacija”; Zagreb, Mozaik knjiga, 1997.

1997.Uredi

JUDITA – PAVAO PAVLIČIĆ: “Studije o Osmanu”; Zagreb, Zavod za znanost o književnosti, 1996.

DAVIDIAS – LőKöS ISTVáN: “A horvát irodalom története”; Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

SLAVIĆ – MARO PITAREVIĆ: “Harlekin”; Zagreb, Ceres, 1996.

IzvoriUredi

  1. [1] FOI, Svjetski dan knjige i Dan hrvatske knjige, pristupljeno 22. travnja 2021.
  2. GlobalEditor1. 22. travnja 2020. DAN HRVATSKE KNJIGE Poznati dobitnici nagrada Judita, Davidias i Slavić. Global. Pristupljeno 22. travnja 2021.
  3. Dan hrvatske knjige. dhk.hr. Pristupljeno 22. travnja 2021.
  4. Nagrade. dhk.hr. Pristupljeno 22. travnja 2021.

Vanjske povezniceUredi

Prigodni program DHK (Youtube video snimka)