Defter ili tefter (tur.), spisak, popis, registar; u osmanlijskoj Turskoj državni upravni registar koji je sadržavao različite podatke (o ljudima, naseljima, zemljištima, imovnom stanju pojedinaca i obitelji i dr.). Carski defter ili defterhane, vođen je za cijelu državu, a u nj su neprekidno unošeni novi podaci fiskalnog i demografskog značenja za cijelu feudalnu Tursku, kao i za novoosvojena područja.

U osmanskoj upravi defterom se nazivalo sve zapisnike, popise, službene knjige administracije i računovodstva i pojedine akte nalik popisu, propisu ili obračunu. Bili su pisani na osmanskom turskom jeziku na arabici (obliku arapskog pisma).[1]

Izvor

uredi
  1. Institut za javne financije Zdravko Vukšić: Harač. POREZNI VJESNIK 7-8/2016. str. 145-6 (pristupljeno 10. studenoga 2019.)