Istisnina

(Preusmjereno s Deplasman)

Istisnina ili deplasman označava masu potpuno opremljenog i ukrcanog broda (s teretom ili putnicima s prtljagom), do ravnine najvišeg dopuštenog gaza. Izražava se u tonama.

Istisnina broda označava volumen tekućine koji brod istisne pri svojem najvećem gazu svojim podvodnim dijelom. Izražava se u m3.

Standardni deplasman označava masu potpuno opremljenog broda s 2/3 zaliha (gorivo, voda...).