Dinar je naziv valute u nekim, uglavnom arapskim, državama. Dolazi od latinske riječi denarius što znači rimski srebrni novac, kasnije i manje vrijedan novac.

Države koje koriste dinar uredi

Države koje su nekada koristile dinar uredi