Dodatak:Paška prezimena

Prezimena (nadimci)Uredi

Posebno mjesto u životu Pažana, tj. u njihovoj međusobnoj komunikaciji imaju obiteljski nadimci. Uz prezimena razvili su se nadimci sa svrhom individualizacije i diferencijacije osoba istih prezimena, a često i istih imena. Nastanak nadimaka je dakle društveno uvjetovan. Mnogo je starih nadimaka, tako da predstavnici istog prezimena, a drugog nadimka su najčešće vrlo dalji rod, u mnogim slučajevima i više od deset koljena. Nositelj obiteljskog nadimka je redovito pojedinac i to mahom muškarac. Kad postane glava obitelji, njegov nadimak zahvaća cijelu njegovu obitelj, tj. potomke, ali ne i ženu kao člana obitelji, jer udata žena uvijek zadržava nadimak obitelji u kojoj je rođena. Mnoga od navedenih prezimena i nadimaka su do danas izumrla ili se iselila u druga mjesta na otoku i dalje u svijet. Ispod su prikazana prezimena, te u zagradi nadimci tog prezimena.

 • Babašina (Skakalo)
 • Babeli (Meštrantonić)
 • Bakač (Bakac, Petrina)
 • Bakić
 • Batković (Meštraivo)
 • Benzija (Badalo, Gabadija, Jakovac, Kantinel, Kirša, Pandion, Sriskić, Šanta)
 • Berlengi
 • Bilinić (Mikac, Šuh)
 • Bisanić (Bulanić)
 • Bistričić (Babicić, Dade, Đorđin, Famajo, Gebrica, Kolo, Lenkica, Mekušić, Žule),
 • Bobić
 • Boman
 • Bonturela (Derdon, Ivić, Nikolić, Šupa)
 • Boškain
 • Bošković (Hrevina, Kanalat)
 • Budak
 • Budonić (Dražica, Sikira)
 • Bukša (Ambrozio, Aša, Buša, Celimago, Ćurlin, Diklić, Fažolincić, Inglež, Ivicić, Jubica, Jurman, Kinko, Kupar, Kuruža, Kužmarijo, Nalandrin, Pertorić, Rade, Sopulina, Škarpinić, Šuliman, Terbuško, Todoro, Vedopija)
 • Buljanović, (Čuče, Ćok, Jugo, Kranjcić, Kumin, Najner)
 • Buljeta (Bujko, Brukvica, Dejan, Malica, Marketo, Mileto, Platica)
 • Celega
 • Chicchio
 • Crljenko (Bartulon, Cimežin, Đobe, Jolovica, Jurin, Kaligo, Luča, Roko, Stražica)
 • Cvitković
 • Čepulo (Bakić, Božić, Deštrutor, Ivac, Ivanjež, Ivin, Mikonić, Žeravica)
 • Čipčina
 • Datković (Buculajo)
 • Deanović
 • Deklana (Malinarović)
 • Devošić (Cernjola, Mikon)
 • Donadić (Bulin, Delija, Dinjiško, Magro, Mančut, Picinica, Šimera, Škofo, Vareljo)
 • Domnanić (Cotković, Krešolić)
 • Dragoslavić
 • Družina (Šperanca)
 • Durinić
 • Dužmanović (Bafa, Kapuralić, Papalo)
 • Đivčić (Prodanić)
 • Fabijanić (Anta, Bazilisko, Belebon, Bolaco, Borgeti, Bušdelc, Drobonja, Filica, Frajluka, Gazda, Jurko, Jurica, Kabanica, Kolona, Konjić, Kruška, Langver, Letilo, Levro, Lila, Lojko, Lolo, Mandulina, Njekulin, Palandro, Pevacić, Pramatijo, Puždre, Rajš, Stoijada, Šarko, Šaše, Šejmen, Šestan, Šimonja, Šipar, Škofun, Špavalo, Štrušo, Šuto, Teler, Tesor, Trentin),
 • Fačini (Budin, Bujaš, Jacić, Klokonja),
 • Festini (Batarija, Ivancić, Kafanjer, Madona, Mišić, Plišivac, Roža, Šanpijero, Škalkić)
 • Filon
 • Garbin (Barbarić, Dobronja)
 • Galzinja
 • Ginić
 • Goleš (Goleša)
 • Grašo (Bačo, Baldašarić, Burin, Čašica, Fidekomiš, Kikilika, Puškica, Rukavina, Šimurica, Tono)
 • Grižanić (Kuliša)
 • Grubišić (Grujo, Škufo)
 • Grubonić
 • Grušić
 • Herenda (Floća, Marco, Plemić, Puhalović, Rigalo, Toto)
 • Jadrulić (Cukar, Pinturić, Šuvar)
 • Jurić (Kotarac)
 • Kalebota
 • Karavanić (Bagatelica, Balinović, Koširić, Kvaternjak, Plašetić, Rude, Žurko)
 • Karleta
 • Kašić (Belo, Lukičić, Maracić, Paurica, Taljamar, Želeško)
 • Kaurloto (Kaurlotić)
 • Klapčić (Andrijić, Kunac, Raco)
 • Klinčić
 • Kosanić (Kuzmario)
 • Košćina
 • Kožul (Famela, Jurica, Klocić, Mesarina, Mikulica, Munda, Paladin, Palandra, Pecijarija, Pikulo, Pinturić, Tanašija)
 • Kršulović (Minćon)
 • Kurilić (Biškup, Dinjan, Đero, Maglica, Pipletić, Vijola)
 • Kustić (Bercić, Beržica, Buro, Burćo, Canko, Dujaš, Durinić, Firo, Kušćić, Lašković, Markuc, Mudandić, Nadal, Paškina, Paulin, Škicić)
 • Lapić
 • Mahulja
 • Marganić (Golubić, Škarić)
 • Maričević (Bebić, Kalebica, Košćica, Kuša, Leho, Mičola, Paštor, Patrona, Peteh, Zorić)
 • Marulić
 • Maržić (Ambrožić, Antina, Bilko, Blitvar, Bernido, Bruno, Dudulica, Germaj, Kuncić, Markić, Markovina, Matulac, Patrijarka, Petica, Pirgić, Rendeja, Šimurica, Šmamjak,)
 • Matić (Makaranin, Moro)
 • Meštrović (Bogdan, Bumbažo, Furt, Karakija. Kuje, Muto, Padivan, Padrić, Šeštan, Štampadurić, Štracarija, Petrina, Popić, Vidal)
 • Milmanić (Moro)
 • Mirković (Boža, Karbonić, Makina, Mesarincić, Vodopija, Žarković)
 • Mišolić (Bačin)
 • Moljanić (Starlodavac, Strijanić, Taranda, Vogin)
 • Natanelić (Jacena)
 • Negulić (Šanković)
 • Oguić (Boldan, Jelvić)
 • Orlić (Bada, Kaldo, Škalkić, Šurle)
 • Oštrić (Balena, Bane, Čurligo, Jurkica, Lera, Picera, Pince, Talijanac)
 • Paladinić (Biser, Bošković, Crevina, Ferlišić, Jurešić, Kunić, Malagrudić, Radenić, Rustić)
 • Palčić (Babicić, Barbić, Batinica, Bevandić, Bugun, Caskin, Cicko, Cikvantin, Đivičić, Fažolin, Glavina, Kapitulo, Karakija, Magažnar, Maksim, Muzikuja, Pavina, Rukavina, Savić, Šare, Šarina, Turčin, Zelenjak)
 • Pandion (Kokolo)
 • Paro (Bošanar, Bumburak, Frankić, Frankulin, Kalera, Mujšić, Štanjarić, Terezina)
 • Pastorčić (Fumić, Gobo, Kanela, Martinaco, Roman, Šimenca, Tomica, Ufić, Zakarija)
 • Pavičić
 • Pavilja
 • Pecanović
 • Pernar (Bumbre, Grižotina, Limunić, Marin,)
 • Perušić (Dumić)
 • Pogorilić (Flama, Franac, Franjola, Fratar, Frigalo, Frigo, Gazda, Kajina, Peruža, Pinjatica, Smolić)
 • Portada (Luić, Vlaško)
 • Potočnjak (Babašina, Mijo)
 • Pretorić
 • Radaković (Milić)
 • Radoslović (Lular, Švorić)
 • Radošević (Bremec, Ružica, Zojlović, Žberlan)
 • Rakamarić (Belota, Lapić, Pjerin)
 • Redić (Žgorić)
 • Rucker (Liher)
 • Ruić (Županić)
 • Rukavina (Zaušević)
 • Rumora (Bare, Belan, Berkić, Blašica, Ćore, Gluhaj, Julo, Jurašević, Kokolo, Kulenica, Kumpar, Lorina, Miškić, Pemac, Pinaco, Pleće, Rupar, Šocjo, Većo)
 • Sabalić (Amadija, Dudo, Crivar, Franac, Gira, Haja, Jerina, Jušo, Jurin, Koren, Menego, Momčina, Podelnjak, Šimić, Šokol, Škrabonja, Pila, Pilarić, Tugo)
 • Saditić (Lumbardić, Stoklasa)
 • Skitarelić (Aćo, Fijoco, Manćut, Morić, Piponja, Prorok)
 • Stupičić
 • Šavar (Frišopin, Vigijožo)
 • Škerbić (Kalela, Šćelbić, Zonfo)
 • Škoda (Horić, Mičelina, Mlinar, Osman, Pumpalo, Rogonja)
 • Šmit (Gundulić, Kovacić)
 • Šojat (Šojar)
 • Špero (Pandion)
 • Šubić
 • Tercol
 • Tičić (Bradić, Ćamba, Doda, Đakometo, Falapan, Ganjaša, Gerguricija, Gerdan, Kunac, Likarić, Pališko, Pecanović, Pelejš, Prete, Purgo)
 • Usmiani (Felice, Proto, Žanko)
 • Valentić (Arbešan, Bilko, Germić, Peperaš, Perica, Pešando, Pjero, Reja, Trevo)
 • Valon (Tofulo)
 • Vičević (Ramo, Vicević)
 • Vidolin (Babašina, Cangarin, Ciglin, Jurjević, Matešić, Piculić, Santabelo, Stomorina, Tomašina, Tugica)
 • Zdubić
 • Zec
 • Zemljar (Žemjar)
 • Zorolić
 • Zorović
 • Zubović (Čuče, Fratar, Zakarija)
 • Žudijić

Današnjih potomaka Pažana ima u većini južnih i srednjih sela. Tamo su se doseljavali na posjede crkve i bogatih Paških plemićkih veleposjednika kao radna snaga koja je ulazila u kmetske odnose sa veleposjednicima i crkvenim predstavnicima. Ovo su paška prezimena koja su ostala zabilježena iz pojedinih sela:

 • Dinjiška: Donadić, Dragoslavić, Stupičić, Škoda (izumrli Karavanić, Lapić, Maržić, Oguić, Pastorčić, Šmit)
 • Gorica:Čepulo, Fabijanić, Maričević, Pernar, Pogorilić, Skitarelić, Škoda, (izumrli Bukša, Kurilić)
 • Kolan: Datković, Paladina, Prtorić, Zubović, (izumrli Šavar, Tičić)
 • Košljun: Festini
 • Kustići: Donadić, Kustić, Sabalić, (izumrli Buljanović, Meštrović, Pogorilić)
 • Metajna: Datković, Kurilić Kustić, Zubović (izumrli Bukša, Crljenko, Pastorčić, Rumora, Sabalić, Škoda, Tičić)
 • Novalja: Palčić, (izumrli Boškain, Mahulja, Šavar)
 • Povljana: Bakac, Crljenko, Orlić, Pogorilić, Rukavina, Rumora, Škoda, Tičić, Vičević, (izumrli Čepulo, Klapčić, Kožul, Kršulović, Maričević, Meštrović, Natanelić, Negulić, Oguić, Portada, Rakamarić, Sabalić)
 • Proboj: Palčić
 • Slatina (izumrli Kustić, Meštrović, Orlić, Sabalić, Valentić)
 • Smokvica: Negulić
 • Stara Vas: Dragoslavić, Škoda
 • Šimuni: Fabijanić
 • Vlašići:Šabalić (izumrli Bakač, Buljeta)
 • Vrčići Stupičić (izumrli Bukša, Herenda, Radaković, Tičić)
 • Zubovići: Datković, Zubović (izumrli Crljenko, Garbin, Karavanić, Maržić, Valon)

IzvoriUredi