Donji ravni mišić

Donji ravni mišić (lat. musculus rectus inferior) je mišić oka. Donji ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Donji ravni mišić inervira živac pokretač oka (lat. oculomotorius).

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
3 - Donji ravni mišić

Polazište i hvatište uredi

Mišić polazi sa Zinnovog prstena i hvata se za donji dio bjeloočnice oka, 6,5 mm od limbusa (granica na prednjoj strani oka, gdje rožnica oka prelazi u bjeloočnicu).