Društvo osoba

Društvo osoba (engl. private company, njem. Personengesellschaft)je jedan od dva temeljna tipa trgovačkog društva. Društvo osoba osnivaju barem dvije osobe. Članovi su prvenstveno vezani svojom osobnošću i radom, a prema trećoj osobi odgovaraju solidarno cjelokupnom imovinom. Pravnu sposobnost stječu upisom u trgovački registar.

Odgovornost članova društvaUredi

U društvu osoba za razliku od društva kapitala za obveze osobno su odgovorni cijelom imovinom društva, ali i vlastitom imovinom.

Tipovi društva osobaUredi

Najpoznatiji tipovi društva osoba su:

Javno trgovačko društvo nastaje udruživanjem dvije ili više osoba, a svaka osoba odgovara vjerovnicima društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom.

Komanditno društvo je trgovačko društvo u koje se udružuje dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom. Najmanje jedan član mora odgovarati solidarno i neograničeno cjelokupnom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedan član snosi rizik poslovanja samo do visine uplaćenog kapitala (komanditor). Društvo vode komplementari.

Gospodarsko interesno udruženje je trgovačko društvo sa svojstvom pravne osobe koje osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba radi olakšanja i promicanja obavljanja gospodarskih djelatnosti njegovih članova, da bi poboljšale ili povećale njihov učinak, ali tako da ono za sebe ne stječe dobit (čl. 583. st. 1. ZTD-a, čl.496. ZGD-a).

U društvu osoba nije definiran temeljni kapital.

Povezani članciUredi

Vanjske povezniceUredi

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/2133.htm - Zakon o trgovačkim društvima (Narodne Novine)