Druga generacija cefalosporina

Druga generacija cefalosporina je naziv za jednu od generacija antibiotika iz skupine cefalosporina. Druga generacija se dijeli na prave cefalosporine (cefuroksim) i cefamicine (od gljive Streptomices lactamduram, cefotetan i cefoksitin). Kao i sve generacije cefalosporina neučinkoviti su protiv Enterococcus spp. i L. monocytogenes jer ove bakterije sintetiziraju PBP za koji cefalosporini imaju mali afinitet.(Alan R. Hauser, 2007)

Cefotetan, obratite pozornost na metoksi skupinu na beta laktamskom prstenu
Cefoksitin, obratite pozornost na metoksi skupinu na beta laktamskom prstenu
Cefuroksim, obratite pozornost na metoksi-imino skupinu u lancu R1 zbog koje ima pojaćanu otpornost na beta laktamaze (Amicosante G, Marchetti F.,2000)

Aerobni Gram pozitivni kokiUredi

Pravi cefalosporini (cefuroksim) u načelu su djelotvorni protiv aerobnih Gram pozitvnih koka jednako kao i cefalosporini prve generacije, dok cefamicini (cefotetan i cefoksitin) imaju značajno manju aktivnost protiv istih bakterija zbog metoksi skupine na β laktamskom prstenu koja smanjuje afinitet za PBP Gram pozitivnih aerobnih koka.(Alan R. Hauser, 2007)

Aerobni Gram negativni koki i baciliUredi

Protiv aerobnih i fakultativnih Gram negativnih bakterija svi imaju pojačan učinak, jer mogu odoliti njihovim β laktamazama, tako da su potentniji protiv E. coli, P. mirablis, K. pneumoniae nego cefalosporini prve generacije, također su aktivni i protiv Niesseria spp., te su samo pravi cefalosporini aktivni protiv Haemophilus influenzae. (Alan R. Hauser, 2007)

Zaključno se može reći da su cefalosporini druge generacije aktivni protiv aerobnih i fakultativnih Gram negativnih bakterija više nego cefalosporini prve generacije, a manje nego oni treće generacije.

Anerobne bakterijeUredi

Protiv anarobnih bakterija cefamicini (cefotetan i cefoksitin) imaju umjerenu aktivnost jer zbog metoksi skupine mogu odliti β laktamazama nekih anaerobnih bakterija npr. B. fragilis. (Alan R. Hauser, 2007)

ReferenceUredi

  • Alan R. Hauser, Antibiotic Basics for Clinicians: Choosing the Right Antibacterial Agent,Lippincott Williams & Wilkins, 2007
  • Amicosante G, Marchetti F. ,Cefuroxime stability to beta-lactamases: clinical implications ,Infez Med. 2000;8(2):66-74