Eksikator je vrsta laboratorijskog pribora koja služi sušenju i čuvanju higroskopnih tvari.

Eksikator sa silikagelom onečišćenim kobaltovim(II) kloridom

Dvodijelni su i građeni od debelog, lijevanog stakla. U donji dio polaže se tvar koja na sebe navlači vlagu, a iznad nje, na porculansku pregradu s velikim otvorima, stavlja se tvar namijenjena sušenju.

Kao sredstva za navlačenje vlage koriste se: bezvodni kalcijev klorid, silika-gel onečišćen kobaltovim(II) kloridom, koncentrirana sumporna kiselina, fosforov(V) oksid, granulirani natrijev hidroksid, magnezijev perklorat, natrijev sulfat, i ostali.

Većina modernih eksikatora predviđena je za evakuiranje, te su kuglastog oblika, opremljeni pipcem i građeni od plastične mase.

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Eksikator