Kemijsko posuđe i pribor

Kemijsko posuđe i pribor obuhvaćaju sve osnovne predmete koje kemičari koriste u svakodnevnom radu. Dijelimo ga na stakleno posuđe, porculansko posuđe, pribor za zagrijavanje, metalni pribor i ostali pribor.

Stakleno posuđe uredi

Osnovno stakleno posuđe koristi se kao prostor u kojem će se reakcija provoditi. Posude za skladištenje služe za čuvanje kemikalija, posude uskog otvora za tekućine i posude širokog otvora za prah. Ostalo stakleno posuđe koristi se u mnogim situacijama.

Izrađuje se od borosilikatnog i kvarcnog stakla. Borosilikatno se smije zagrijavati do maksimalne temperature od 500 °C, a kvarcno do 1500 °C.

 
Epruvete

Osnovno posuđe uredi

Posuđe za skladištenje uredi

 • boca za otopine
 • boca za prah (prahovka)
 • reagens boca (reagensica)
 • špric-boca
 • boca za destiliranu vodu
 • boca kapaljka

Posuđe s posebnom funkcijom uredi

Ostalo posuđe uredi

Porculansko posuđe uredi

Posuđe od porculana koristi se u svim situacijama u kojim postoji opasnost od pucanja stakla.

Pribor za zagrijavanje uredi

Grijači uredi

 • plamenik
 • električna grijaća ploča
 • špiritna grijalica
 • grijaća kapa
 • grijaća traka
 • električna peć

Pribor za mjerenje i regulaciju temperature uredi

 • termometri s tekućinama
 • termočlanci
 • poluvodički termometri

Ostali pribor uredi

Metalni pribor uredi

 • željezni stativ
 • hvataljka
 • pinceta
 • žlica
 • platinski lončić
 • turpija
 • Mohrova štipaljka
 • Hoffmannova stezaljka
 • metalni prsten
 • stezaljka
 • mufa
 • tronožac
 • laboratorijska žlica
 • špatula
 • laboratorijska kliješta
 • bušač čepova
 • oštrilo bušača čepova
 • nož
 • preša za natrij

Pribor za mjerenje mase uredi

 • laboratorijska tehnička vaga
 • analitička vaga
 • vaga sa stalnim opterećenjem krakova

Ostali pribor uredi