Oglas izvješen u SAD u vrijeme tzv. "Španjolske gripe"

Epidemija (grčki: επι (epi)-"nad, iznad" i δεμος (demos)-"narod, ljudi") je iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti u ljudskoj populaciji u određenom prostoru, koje bitno prerasta očekivan broj slučajeva (incidenciju) u istoj populaciji.

Epidemija je obično prostorno ograničena, ali ako se proširi na čitave zemlje ili kontinente i masovno zahvati veliki broj ljudi nazivamo je pandemijom. Kako bi se pojava određene bolesti okarakterizirala kao epidemija, nužno je uzeti u obzir normalnu stopu učestalosti te iste bolesti u populaciji. Manje povećanje broja slučajeva vrlo rijetke zarazne bolesti može se već definirati epidemijom, dok veliko povećanje broja slučajeva vrlo česte bolesti (na primjer prehlade) ne smatramo epidemijom.

U zadnje se vrijeme i naglo povećanje nezaraznih bolesti ili negativnih pojavnosti u populaciji počelo definirati epidemijom (na primjer: epidemija pretilosti u SAD, epidemija alkoholizma u Rusiji itd.).

Grana medicine koja se bavi izučavanjem epidemija, naziva se epidemiologija.