Pučko slavlje

(Preusmjereno s Fešta)

Pučko slavlje, Pučka veselica, fešta ili pučka fešta je tradicionalna i regionalno tipična fešta, koja često imaju dugu tradiciju.

Oktoberfest, München

Često se odnosi na crkvene proslave početkom proljeća ili u jesen, a održavaju se u malim selima kao i u gradovima na razne načine.

Neka su se razvijala tijekom stoljeća od sajma. U tradiciji mnogo popularnih fešti se na rubnom djelu nalazi se i sajam.

U većini gradova pučka slavlja se održavaju se livadi pod šatorima. Postoje i fešte koje se održavaju u centru grada.

Povezani članci

uredi