Fliš

Fliš je serija sedimentnih stijena u kojima se najčešće smjenjuju lapori, pješčenjaci, glineni škriljci i vapnenci. Nastao je djelovanjem turbiditnih struja, koje prate snažno djelovanje tektonike. U našim primorskim krajevima pretežno je eocenske starosti i privredno vrlo značajan (obradivo tlo, izvori).

Flišna sekvenca Ljiške formacije, zapadni dio Vardarske zone, Srbija


Vanjske povezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Fliš